Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

MasterKom - Selekcjonowany Sprzęt Poleasingowy
693222987, 413701551
[email protected], [email protected]

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Zwroty i wymiany

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient ma prawo odstąpienia

od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia

towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie

oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o

prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

 drogą mailową na adres [email protected]

 telefonicznie pod numerem: 41 3701551, 693222987

 osobiście w siedzibie Sklepu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

na swój koszt.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego

produktu.

5. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się

ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia

przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W

przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy

przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci

jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,

zabezpieczenia, nadania).

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep

utraci prawo odstąpienia od umowy;

 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep

nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30

dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep przysłał do niego przedstawiciela w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu

do dodatkowych usług lub rzeczy);

 dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 zawartej w drodze aukcji publicznej;

 świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres

świadczenia usługi.

10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z

niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MasterKom Krzysztof Szybajło
Sądowa 4, 28-100 Busko-Zdrój
[email protected]

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
dostawy
następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________ 

Witryna stworzona na platformie